Aktuality

       Přihláška a propozice na KV Hostouň 1. 5. 2018


          Svod plemene CHIHUAHUA se bude konat

                      16. června 2018 (sobota)

na Oblastní výstavě psů na Zámku v Náměšti na Hané, v kruhu, ve kterém bude posuzovat Ing. Leoš Jančík, po posouzení zde vystavujících a časových možností rozhodčího!!!

EU pasy, očkovací průkazy, s platným očkováním, dle instrukcí pořadatele výstavy  (www.vystavanamest.cz), sebou. Platba, vážení, měření, u kruhu, od 12 hodin. Občerstvení, parkování v místě akce.

Na svod se přihlásíte předem (do 12.6.2018) poradci chovu p. Křišťálovi, e-mailem  (kristal.jirik@seznam.cz), případně dopisem, s uvedením jedinců na svod (jméno, CHS, č. zápisu, pohlaví, datum narození) nebo se můžete přihlásit až na místě. Až v místě svodu se platí poplatky za svod případně další platby (členské, vstupní).

Vezměte sebou:

- originál PP (nezapomeňte si v PP doplnit, čitelně, tiskace, velkými písmeny, celou adresu majitele s PSČ. V PP zde musí mít majitel i podpis!)

- kopii PP (z obou stran)

- očkovací průkaz (EU pas) s platným očkováním.

Pokud máte jedince importovaného ze zahraničí, MUSÍ mít, již na bonitaci, v PP přeregistraci z PK ČMKU!

Začátek svodu od 12.00 hodin - přejímka, měření, vážení (svod společný s bonitací pro plemena boston terrier a havanský psík). Popis jedinců dle časových možností rozhodčího.

Svod je přístupný psům i fenám od ukončených 9 měsíců, je na majiteli, aby účast na svodu neuspěchal v neprospěch svého jedince! Výstavu k chovnosti možno splnit i po svodu !

Poradce našeho klubu, po chovné přehlídce (resp. až po splnění všech tří podmínek k uchovnění), odesílá PP na PK ČMKU, odkud vám, po přeregistraci jedince mezi chovné, bude zaslán na dobírku, na vámi uvedenou adresu v PP.

Použit do chovu (chovný) může být, již naším klubem uchovněný jedinec (pes i fenka), po splnění všech tří náležitostí (věk, svod, výstava), nejdříve od stáří 14-ti měsíců (např. nar. 18.4.2017 od 18.6.2018).

Naše svody jsou otevřené, tedy i pro chovatele členy klubu druhého, i pro nečleny klubů, s výjimkou těch majitelů, kterým náš klub již odmítl chovatelský servis.

Poradce chovu Chihuahua klubu ČR Jiří Křišťál.


Žádáme plátce klubového příspěvku za r. 2018,

kteří platili příspěvek na klubový účet přes Českou poštu, aby laskavě zaslali ekonomovi klubu, e-mailem či poštou, doklad-kopii o platbě nebo alespoň přesné datum, kdy platbu realizovali. Plátci provedené platby přes Českou poštu se bohužel na účtu klubu nezobrazují čitelně - tudíž klub o jejich platbě neví!!