Klubové platby

Účet chihuahuaklubu: 
313445/5500


Chihuahua

Klubové poplatky

Členský příspěvek


300

Čl. přísp. žádatel


400

Čl. přísp. za svod


300 Kč

Čl. přísp. za svod na místě placený


300 Kč

Čl. přísp. za individuální svod klubu   


300 Kč

(+náklady IS)

Čl. přísp. za použití KL


200 Kč

Čl. přísp. za zapsané štěně


90 Kč

Kontrola vrhu


0 Kč

Cestovné


5 Kč/km

Inzerce v klubové tiskovině (pouze členové)  stránka A5 400Kč

1/2 stránky A5 200 Kč

Inzerce v katalogu klubem pořádané výstavy - 1 stránka A5 400 Kč

1/2 stránky A5 200 Kč

Roční paušální chovatelský manipulační poplatek nečlena 600 Kč

Nečlen stejné poplatky (po zaplacení paušálního ročního-kalendářního-chovatelského manipulačního poplatku)

Členské roční příspěvky se platí na následující rok do konce měsíce prosince předchozího roku.

Platba po tomto datu 400 Kč - žadatel